تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - بعضی وقتها

رﻭﺯﮔﺎﺭﻋﺠﯿﺒﯽ ﺍﺳﺖ ...

آﺩﻣﻬﺎ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ

ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ

ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ

ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺍﻭﺭﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ

ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﻭﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ
:: برچسب‌ها: عزیز دلها ,
ن : عزیز دادجو
ت : چهارشنبه 20 خرداد 1394