تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - شهادت امام صادق (ع)

امام جعفر صادق(ع)

چهار چیز نشانه نفاق است:

سنگ دلی

اشک نریختن

اصرار بر گناه

و حرص بر دنیا


شهادت امام صادق (ع) تسلیت بادن : عزیز دادجو
ت : دوشنبه 19 مرداد 1394