تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - کی میایی
آپلود عکس

سهم ما چشم به راهان غم و درد است هنوز

روزهامان همه چون یک شب سرد است هنوز

ن : عزیز دادجو
ت : پنجشنبه 26 آذر 1394