تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - باشه

ماه میهمانی خدا هم رفت...

باز تو نیامدی...

ای کاش من همه بودم وبا همه دهان ها تو را صدا می زدم....
ن : عزیز دادجو
ت : یکشنبه 13 مرداد 1392