تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - عرفه

 آپلود عکس

خدایا چه گم کرد آنکه تورا یافت

و چه یافت آنکه تورا گم کرد


پانوشت: التماس دعا...
ن : عزیز دادجو
ت : دوشنبه 22 مهر 1392