تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - جان عالم

آپلود عکس

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
ن : عزیز دادجو
ت : جمعه 26 مهر 1392