تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - عید ولایت مبارک

آپلود عکس

 

مقصود خدا و مصطفی حاصل شد

ای اهل ولا نمازتان کامل شد

در گوش جهان بانگ ولایت پیچید

 تا آیه اکملت لکم نازل شد
ن : عزیز دادجو
ت : چهارشنبه 1 آبان 1392