تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - کاش

آپلود عکس

خواستم شکوه نمایم ،به دلم بد آمد

یادم افتاد کسی هست، که خواهد آمد

عطر نرگس همه جا آید گل مخندد

چه شبی میشود آن که علم بر دارد
ن : عزیز دادجو
ت : شنبه 9 آذر 1392