تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - یا بنت حسین(ع)

آپلود عکس

پایش  ز دسته آبله آزار میکشد

از احتیاط دست به دیوار میکشد

درگوشه خرابه کنار فرشته ها

با ناخن شکسته زپا خار میکشد

او هر چه می کشد به خدا یتیم ها

از دست چشم مردم بازار میکشد

دارد به یاد مجلس نامحرمان صبح

بر روی خاک عکس علمدار میکشد
ن : عزیز دادجو
ت : چهارشنبه 27 آذر 1392