تبلیغات
اینجا سرای دل هاست.... - دلتنگم

در سراپرده چشمان خود آن چشم به راه!


نازنینا! نفَسى اسبِ تجلّى زین كن


كه زمین، گوش به زنگ ست و زمان، چشم به راه


آفتابا! دمى از ابر برون آ، كه بُوَد


بى تو منظومه امكان، نگران، چشم به راه

اللهم صل علی ابا صالح المهدی
ن : عزیز دادجو
ت : پنجشنبه 6 شهریور 1393